رئیس واحد سروستان در گفت وگو با آنا دانشگاه ها در خط مقدم تحقق اهداف شعار سال هستند دانشگاه آزاد واحد پرند شامل اخبار گالری تصاویر ایفرم ها بخشنامه ها دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در بهار سال با ریاست آیت الله شیخ علی موحد وبا رشته دانشگاه پیام نور شیراز ساختمان اداری فجر شعار آموزش برای همه همه جا ...